Nyhetsarkiv

Godkjent!

Stiftelsen Rettferd har fått tillatelse av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive særskilt rettshjelptiltak.

Sommertid

Fra og med mandag 11.7 til og med mandag 8.8 kan du oppleve noe lenger svartid på telefon og epost enn vanlig. Dette skyldes ferieavvikling blant de ansatte