Samarbeidspartnere

SMB Norge  - Samarbeid med stiftelsen på prosjektene "Hjelp med NAV" og "Hjelp med gjeld".

JURK - Samarbeid med stiftelsen på "Hjelp med NAV"

JussBuss - Samarbeid med stiftelsen på "Hjelp med NAV"

Fattighuset - Samarbeid med stiftelsen på "Hjelp med NAV"

Rettshjelpssentralen - Samarbeid med stiftelsen på "Hjelp med NAV"