Rådgivningsprosessen i Hjelp med gjeld

Vår rådgivningsprosess er gratis. Vi håper du kan lese gjennom og undersøke disse punktene før vi hjelper deg videre.

1. Signert fullmakt du/vi trenger - Vi kan hjelpe deg med å få oversikt og ta kontakt med de det må tas kontakt med, slik at du får bedret egen gjeldssituasjon. Først sender vi deg en fullmakt som signeres og returneres. Den mottas etter at du har sendt mail til post@hjelpmedgjeld.no eller ringt 03142.

2. Dokumenter vi trenger - For at du skal få den beste hjelpen, er det best om du sender oss et minimum av dokumentasjon som er;

 • Siste skattemelding
 • Eventuell dokumentasjon på restskatt
 • Siste lønnsslipp
 • Utskrift fra de ulike gjeldsregistre
 • Eventuelt forsørgeransvar og alder på barnet/barnene

3. Hvordan du finner dokumentasjonen - Det finnes flere nettsider hvor du kan sjekke hvor mye gjeld du har, for eksempel hos GjeldsregisteretNorsk gjeldsinformasjon eller Experian. Vær oppmerksom på at det bare er kredittkort- og forbrukslån som vises i disse registrene. Hvis du har regninger som har gått til inkasso, kan du logge inn hos inkassoselskapet du skylder penger for å få oversikt. I tillegg kan du ta kontakt med Skattehjelpen. Det er en enhet i Skatteetaten, som kan hjelpe deg med å få tilsendt kopi av skattemelding og restskatt.

4. Rådgivningsprosessen starter - Våre rådgivere vil da begynne, sammen med deg, og se på:

 • Penger du må sette av til husleie og andre nødvendige utgifter
 • Regninger du må prioritere å betale først, som f.eks:
  • bidrag og bidragsgjeld, fordi dette er krav som er lovfestet i forsørgerplikten
  • erstatningskrav eller oppreisning for skade som følge av en straffbar handling
  • bøter
  • restskatt og andre offentlige avgifter
  • kommunal gjeld
  • annen uprioritert gjeld
 • Kreditorer som må kontaktes, for å be om:
  • Avdragsfrihet inntil videre
  • Midlertidig betalingsutsettelse
  • Betalingsplan eller å forlenge nedbetalingsperioden
  • Refinansiering hvis du for eksempel har flere smålån

5. Rågivningsprosessen avsluttes - Da dette er en gratis rådgivningstjeneste vil våre rådgivere avslutte prosessen når du har fått den hjelpen du er fornøyd med, og den hjelpen vi kan gi utfra de muligheter vi har.