Vi trenger DEG!

Vi trenger deg

Vi trenger deg!

Stiftelsen Rettferd er til for deg! DU er grunnen til at Stiftelsen Rettferd eksisterer!

Brukermedvirkning og brukerkompetanse er viktig som følge av samfunnsoppdraget Stiftelsen Rettferd har tatt og blitt gitt. Stiftelsen må og skal målbære og ivareta stiftelsens brukeres interesser på best mulig måte. Et solid fokus på brukermedvirkning- og kompetanse bidrar til å gi stiftelsen større legitimitet. Stiftelsen er brukerfokusert.

Nå ønsker vi flere aktive frivillige! Vi trenger DEG!

I år ønsker vi å jobbe aktivt for å involvere brukere av stiftelsens tjenester i større grad i utviklingen av stiftelsen. Vil DU bidra til dette?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 03142 eller post@rettferdnorge.no dersom du ønsker å bli mer aktiv i Stiftelsen Rettferd