Godkjent!

Særskilt rettshjelpstiltak

På selveste julaften kom vi med en hyggelig nyhet som vi er stolte av å dele!

Vi jobber hardt for å kunne tilby en så god bistand til brukere av stiftelsens tjenester som mulig. Dette er en verdi både stiftelsens styre, frivillige og ansatte setter høyt.

Stiftelsen Rettferd jobber stadig for å forbedre tjenestetilbudet og innholdet i de tjenestene stiftelsen tilbyr. Da er det gledelig å kunne meddele at stiftelsen nå oppfyller kravene og har fått tillatelse av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive særskilt rettshjelptiltak.

Med det ønsker vi alle en fortsatt god jul, og et fantastisk nytt år!