GDPR

Hva betyr personvern(GDPR) og hva innebærer det for oss?

GDPR er det nye personvernregelverket til EU som ble innført 25. mai 2018. I Norge ble ny personvernlovgivning vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018.

Hva står GDPR for og hva betyr det?

GDPR står for: General Data Protection Regulation.

GDPR, personvernforordningen, omhandler virksomheters behandling av personopplysninger og gjelder for all behandling av personopplysninger. Det være seg innsamling, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering.

GDPR regler omfatter enhver virksomhet som opererer i EU og EØS, inklusive virksomheter utenfor EU, som tilbyr varer og tjenester på det europeiske markedet.

Loven gjelder for mer eller mindre alle bedrifter, organisasjoner, frivillige foreninger, idrettslag og skoler i Norge. Alle disse virksomhetene må derfor sette seg inn i reglene og etterleve disse. GDPR lovdata kan du finne her.

Målet med GDPR er å gi enkeltindividet økt kontroll over hvordan data som kan knyttes til oss brukes, deles og oppbevares. Vi skal ha tilgang på nødvendig informasjon og virksomheter må dokumentere at vi har gitt et aktivt samtykke til at de kan samle inn og bruker informasjonen vi deler med dem.

Med forordningen har enkeltpersoner en rekke rettigheter når det kommer til deres egen personopplysninger, mens virksomheter har en rekke plikter som må overholdes for ikke å bryte personopplysningsloven.