Om oss

Logo Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.

Våren 2020 har vi begynt et nytt prosjekt «Hjelp med NAV». "Hjelp med NAV" er en gratis NAV- og kriserådgivningstjeneste for deg som trenger litt ekstra bistand knyttet til NAV og/eller privatøkonomisk rådgivning. Ta kontakt på post@hjelpmednav.no eller ring 03142 for å komme i kontakt med en av våre hyggelige og kompetente førstelinjerådgivere. Mer informasjon på www.hjelpmednav.no

Stiftelsens visjon
Et land hvor alle barn, ungdom og voksne er sikret retten til:
- å leve og vokse opp uten urett
- å få omsorg og beskyttelse av familien, lokalmiljøet og samfunn
- å lære og å utvikle seg til gode borgere
- å bli hørt i saker som angår dem
- å bli tatt på alvor av myndighetene
- å bli sikret sin livssituasjon, og få den så god som mulig
- å sikre retten til et verdig liv uavhengig av økonomi og stilling
- å få beholde sitt menneskeverd i møtet med samfunnet

Kontoret på Dokka
1. november 1993 åpnet statssekretær Ole Jacob Frich, Sosialdepartementet, verdens første «taperkontor» på Dokka i Nordre Land kommune i Oppland. Kontoret ledes av generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. For øvrig består bemanningen av kontor/ økonomisjef, saksbehandlere og kontorsekretær.
Stiftelsen Rettferd har også etablert et distriktskontor i Oslo.

Stiftelsen Rettferd ledes av et styre som består av følgende medlemmer:

Knut Lunde (Leder), Kari Kjønaas Kjos (Nestleder), Asmund Kristoffersen, Hanne Mæland, Katrine Olsen Gillerdalen, Mona Anita Espedal, Lars Birger Salvesen, Ole Martin Juul Slyngstadli, Kenneth Varnbakk Arctander Johansen, André Oktay Dahl (vara) og Varin Hiwa

Fra starten i 1993 og t.o.m. mars 2024 er det innvilget søknader med over 450 millioner kroner.

Ønsker du bistand fra oss?

Dersom vi skal kunne bistå deg på best mulig måte med å søke oppreisning, så gjelder følgende: 

1. Innbetaling av kr 350* per år (til å dekke porto o.l.) så lenge din sak er under behandling.
2. Signerte fullmakter
3. Besvart spørreskjema
4. Kopi av legitimasjon (pass, bankkort eller sertifikat).
5. Utfyllende egenerklæring.

Behandling av din sak starter når beløpet er registrert innbetalt, spørreskjema og fullmaktene er mottatt.

Vi innhenter all nødvendig dokumentasjon. Dersom du selv har dokumenter i din sak, vennligst ta kopi og send disse til Stiftelsen Rettferd. Det kan spare saksbehandlingstid.

Vedlagte spørreskjema må du besvare og sende inn. Det er viktig at du gir oss mest mulig informasjon om din oppvekstkommune, foreldre, skoler og hva du ønsker bistand med.

Det er viktig for søknaden at du legger ved en egenerklæring. Denne må være så utfyllende som mulig, og med egne ord beskrive hva du klandrer det offentlige for, og hva du har gjennomgått. Dette dokumentet legges stor vekt på i søknadsprosessen. Og må være Stiftelsen Rettferd i hende før søknaden sendes til videre behandling i offentlige instanser, som Statens Sivilrettsforvaltning og/eller kommune.

Vi har solid erfaring med å søke oppreisning fra offentlige myndigheter, og har god og inngående kunnskap og kompetanse spesielt på saker som gjelder manglende/mangelfull skolegang, omsorgssvikt, barnevernet, overgrep, mobbing og andre rettferdsvederlagssaker.

Dersom du er yngre en 21 år

For å kunne søke om rettferdsvederlag fra staten du må være minst 21 år gammel, fordi saken må være foreldet. Dersom barnevernet har vært/er inne i bildet med ettervern, må det gå tre år fra ettervernet opphører.

Dersom forholdet ikke er foreldet, har du mulighet til å rette kravet mot kommunen, enten ved å søke om oppreisning/erstatning (som vi kan hjelpe med), eller gå til sak mot kommunen (du trenger en advokat).

Vi har taushetsplikt om de opplysninger som gjelder deg og din sak.

Våre ansatte:

Generalsekretær: Tor Bernhard Slaathaug

Kontorsjef/saksbehandler: Aud S. Maliberg

Saksbehandler: Bengt Erik Waldow (fra 01.06.2024)

Kontorsekretær/saksbehandler: Zane Ruseniece

Dersom du ønsker et møte med oss vedrørende din sak, ber vi deg ta kontakt per telefon eller epost.


Kontortiden er:

Mandag – torsdag: kl. 08.00 - 15.30
Fredag: kl.08.00-13.00

Adresse:

Stiftelsen Rettferd, Storgata 32, 2870 Dokka.

Tlf: 03142.

E-post: post@rettferdnorge.no

Internett: www.rettferdnorge.no

Facebook: https://www.facebook.com/rettferdnorge/