FAQ

Hva gjør vi

Vi bistår enkeltpersoner som i barndommen (før fylte 18 år) har opplevd offentlig omsorgssvikt. Eksempler på dette kan være: Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Straffbare forhold (seksuelle overgrep, vold i hjemmet o.l) som har skjedd etter 1975 omfattes av Voldsoffererstatningen

Må jeg bruke Stiftelsen Rettferd for å søke Rettferdsvederlag?

Nei. Du må ikke bruke Stiftelsen Rettferd for å søke om Rettferdsvederlag. Stiftelsen Rettferd tilbyr bistand til de som ønsker hjelp med søknad om rettferdsvederlag fra staten.

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:
Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.

Ønsker du bistand fra oss?
Dersom vi skal kunne bistå deg på best mulig måte med å søke oppreisning, så gjelder følgende: 

1. Innbetaling av kr 350 per år (til å dekke porto o.l.) så lenge din sak er under behandling;
2. Signerte fullmakter;
3. Besvart spørreskjema;
4. Kopi av legitimasjon (pass, bankkort eller sertifikat);
5. Utfyllende egenerklæring.

Behandling av din sak starter når beløpet er registrert innbetalt, spørreskjema og fullmaktene er mottatt.

Vi innhenter all nødvendig dokumentasjon. Dersom du selv har dokumenter i din sak, vennligst ta kopi og send disse til Stiftelsen Rettferd. Det kan spare saksbehandlingstid.

Vedlagte spørreskjema må du besvare og sende inn. Det er viktig at du gir oss mest mulig informasjon om din oppvekstkommune, foreldre, skoler og hva du ønsker bistand med.

Det er viktig for søknaden at du legger ved en egenerklæring. Denne må være så utfyllende som mulig, og med egne ord beskrive hva du klandrer det offentlige for, og hva du har gjennomgått. Dette dokumentet legges stor vekt på i søknadsprosessen. Og må være Stiftelsen Rettferd i hende før søknaden sendes til videre behandling i offentlige instanser, som Statens Sivilrettsforvaltning og/eller kommune.

Vi har solid erfaring med å søke oppreisning fra offentlige myndigheter, og har god og inngående kunnskap og kompetanse spesielt på saker som gjelder manglende/mangelfull skolegang, omsorgssvikt, barnevernet, overgrep, mobbing og andre rettferdsvederlagssaker.

Stiftelsen Rettferd har behandlet mer enn 3200 saker siden 1998. Totalt har staten og kommunene utbetalt over 400 millioner kroner i oppreisning via Stiftelsen Rettferd siden 1998.