Hjelp med NAV

Hva jobber vi med? 

 

FRA OG MED 20.mai kan du få gratis NAV-rådgivning på hverdager kl 10:00 - 13:00.

Hjelp med NAV er en uavhengig, gratis og nøytral rådgivningstjeneste for deg som har dialog med blant andre NAV, og står fast i egen sak. Vi ble etablert i mai 2020 og har erfart at det er et økende behov for hjelpen vi gir. På to år har vi veiledet rundt 1 600 brukere. En vesentlig del av tjenesten er å skape forståelse, trygghet og praktisk hjelp. Vi bistår også med hjelp mot internasjonale tjenester som av og til skal samordnes med norske. 

Logo Hjelp med NAV

De sakene som er avgjort i Trygderetten, er tidkrevende saker å gi råd i. To av rådgiverne er jurister, men de kan ikke prosedere saker for retten. Vi kan heller ikke gi medisinske råd. I de saker gis råd om å videresende til den instans som kan være til hjelp. 

Vi er opptatt av at bruker selv som må ta sine valg utfra de rådene vi gir. 

Hvem kontakter oss?

  • Deg som har behov for grunnleggende bistand der du har kjørt deg fast i NAV - systemet med egen sak.
  • Deg som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold der du også har kontakt med andre for å få løst egen sak.
  • Deg med svak digital kunnskap/forståelse og/eller tilhørighet.
  • Deg med lese- og skrivevansker.
  • Deg som arbeidsinnvandrer.
  • Deg som arbeidsledig/permittert/sykemeldt.
  • Deg som norske statsborger i og utenfor EØS - land.
  • Andre spesielt utsatte grupper.

Kontaktinformasjon

Telefon:                      03142 (Fra 20.mai har "Hjelp med NAV" telefontid kl 10:00 til 13:00 på hverdager)
E - post:                      post@hjelpmednav.no
 

Besøk oss gjerne på Facebook eller Instagram.

Vi svarer også på generelle henvendelser der. 

Dersom du trenger noen å snakke med utenfor kontortid, så finner du kontaktinformasjon ved å trykke denne linken.