Du er her

Hjelp med NAV

Hva jobber vi med?

Hjelp med NAV er en uavhengig, gratis og nøytral rådgivningstjeneste for deg som har dialog med blant andre NAV, og står fast i egen sak. Vi ble etablert i mai 2020 og har erfart at det er et økende behov for Hjelp med NAV. På ett år har vi veiledet rundt 1 000 brukere. En vesentlig del av tjenesten er å skape forståelse, trygghet og praktisk hjelp. Vi bistår også med hjelp mot internasjonale tjenester som av og til skal samordnes med norske. 

Saker som er avgjort av Trygderetten har vi dessverre ikke anledning til å bistå i, og må i disse tilfellene anbefale advokat. 

Stiftelsen Rettferd/"Hjelp med NAV" innehar ikke medisinsk kompetanse, og kan følgelig ikke overprøve eller tolke medisinske vurderinger. Denne type henvendelser må rettes fastlege.

Det er bruker selv som må ta valgene utfra de rådene vi gir. Vårt ansvar er å svare når vi skal.

Hjelp med NAV er finansiert over statsbudsjettet. Finansiell støtte har vi også fått fra Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen Christiania Opfostringshus og Bank Norwegian.

Hvem kontakter oss?

 • Deg som har behov for grunnleggende bistand der du har kjørt deg fast i NAV - systemet med egen sak.
 • Deg som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold der du også har kontakt med andre for å få løst egen sak.
 • Deg med svak digital kunnskap/forståelse og/eller tilhørighet.
 • Deg med lese- og skrivevansker.
 • Deg som arbeidsinnvandrer.
 • Deg som arbeidsledig/permittert/sykemeldt.
 • Deg som norske statsborger i og utenfor EØS - land.
 • Andre spesielt utsatte grupper.

Kontaktinformasjon

 • Telefon: 03142
 • E - post: post@hjelpmednav.no
 • Kontoradresse: St. Olavs gate 24, 0166 Oslo
 • Vi tar dessverre ikke imot besøk for øyeblikket grunnet korona, men kan tilby rådgivning over nettet.
 • Besøk oss gjerne på Facebook eller Instagram. Vi svarer også på generelle henvendelser der. 

Dersom du trenger noen å snakke med utenfor kontortid, så finner du kontaktinformasjon ved å trykke denne linken.

 

Bokmerk og del