Hjelp med NAV

Hva jobber vi med? 

 

FRA OG MED 20.mai kan du få gratis generell NAV-rådgivning på hverdager kl 10:00 - 13:00.

Hjelp med NAV er en uavhengig, gratis og nøytral rådgivningstjeneste for deg som har dialog med blant andre NAV, og står fast i egen sak. Vi ble etablert i mai 2020 og har erfart at det er et økende behov for hjelpen vi gir. På to år har vi veiledet rundt 1 600 brukere. En vesentlig del av tjenesten er å skape forståelse og trygghet i NAV-spørsmål.

Logo Hjelp med NAV

De sakene som er avgjort i Trygderetten, er tidkrevende saker å gi råd i. To av rådgiverne er jurister, men de kan ikke prosedere saker for retten. Vi kan heller ikke gi medisinske råd. I de saker gis råd om å videresende til den instans som kan være til hjelp. 

 

Kontaktinformasjon


E - post:   post@rettferdnorge.no
 

Besøk oss gjerne på Facebook eller Instagram.

Vi svarer også på generelle henvendelser der. 

Dersom du trenger noen å snakke med utenfor kontortid, så finner du kontaktinformasjon ved å trykke denne linken.