Innmelding

Vi ønsker alle som føler seg som utsatte velkommen hos oss. La oss stå sammen. Jo flere vi er, desto sterkere er vi. Det er dessuten lettere å kjempe sammen enn alene.

Innmelding:


Send informasjonen via e-post post@rettferdnorge.no
eller pr brev (Storgata 26, 2870 Dokka)

eller bruk dette skjemaet :
 

Etter du har meldt deg inn, vil du motta en informasjonspakke med nødvendige fullmakter m.m.

Innmelding