Innmelding

Dersom vi skal kunne bistå deg på best mulig måte med å søke oppreisning, så gjelder følgende: 

1. Innbetaling av kr 350 per år (til å dekke porto o.l.) så lenge din sak er under behandling.
2. Signerte fullmakter
3. Besvart spørreskjema
4. Kopi av legitimasjon (pass, bankkort eller sertifikat).
5. Utfyllende egenerklæring.

Behandling av din sak starter når beløpet er registrert innbetalt, spørreskjema og fullmaktene er mottatt.

Vi innhenter all nødvendig dokumentasjon. Dersom du selv har dokumenter i din sak, vennligst ta kopi og send disse til Stiftelsen Rettferd. Det kan spare saksbehandlingstid.

Vedlagte spørreskjema må du besvare og sende inn. Det er viktig at du gir oss mest mulig informasjon om din oppvekstkommune, foreldre, skoler og hva du ønsker bistand med.

Det er viktig for søknaden at du legger ved en egenerklæring. Denne må være så utfyllende som mulig, og med egne ord beskrive hva du klandrer det offentlige for, og hva du har gjennomgått. Dette dokumentet legges stor vekt på i søknadsprosessen. Og må være Stiftelsen Rettferd i hende før søknaden sendes til videre behandling i offentlige instanser, som Statens Sivilrettsforvaltning og/eller kommune.

Vi har solid erfaring med å søke oppreisning fra offentlige myndigheter, og har god og inngående kunnskap og kompetanse spesielt på saker som gjelder manglende/mangelfull skolegang, omsorgssvikt, barnevernet, overgrep, mobbing og andre rettferdsvederlagssaker.

Dersom du er yngre en 21 år

For å kunne søke om rettferdsvederlag fra staten du må være minst 21 år gammel, fordi saken må være foreldet. Dersom barnevernet har vært/er inne i bildet med ettervern, må det gå tre år fra ettervernet opphører.

Dersom forholdet ikke er foreldet, har du mulighet til å rette kravet mot kommunen, enten ved å søke om oppreisning/erstatning (som vi kan hjelpe med), eller gå til sak mot kommunen (du trenger en advokat).

Vi har taushetsplikt om de opplysninger som gjelder deg og din sak.

Vi ønsker alle som føler seg som utsatte velkommen hos oss. La oss stå sammen. Jo flere vi er, desto sterkere er vi. Det er dessuten lettere å kjempe sammen enn alene.

Innmelding:


Send informasjonen via e-post post@rettferdnorge.no
eller pr brev (Storgata 26, 2870 Dokka)

eller bruk dette skjemaet :
 

Etter du har meldt deg inn, vil du motta en informasjonspakke med nødvendige fullmakter m.m.

Innmelding