Innmelding

Vi ønsker alle som føler seg som utsatte velkommen hos oss. La oss stå sammen. Jo flere vi er, desto sterkere er vi. Det er dessuten lettere å kjempe sammen enn alene.

Innmelding:
Send informasjonen via e-post post@rettferdnorge.no
eller pr brev (Storgata 26, 2870 Dokka)

eller bruk dette skjemaet:
 

Innmelding