Hjelp med gjeld

Logo Hjelp med gjeld

ETTERSOM "HJELP MED GJELD" PER I DAG MANGLER FINANSIERING, TAR VI DESSVERRE FORELØPIG IKKE INN NYE SAKER.

Har du gjeld? Vi bistår med gratis gjeldsrådgivning

"Hjelp med gjeld" er et lavterskel rådgivningstilbud som driftes og eies av Stiftelsen Rettferd. Det er en gratistjeneste for deg med gjeldsutfordringer. Vi kan bistå deg i prosessen med å få økonomien på rett spor igjen gjennom høy integritet og solid faglig standard. Vi vil nevne at vi er i en oppstartsfase der vår høyeste prioritet er at du som bruker skal bli ivaretatt på best mulig måte med trygg og riktig bistand. 

De du møter i telefonen eller på mail har tung ekspertise innenfor feltet gjelds- og privatøkonomisk rådgivning. Tilsammen har de nærmere 70 års erfaring fra forhandlinger og rådgivning med kreditorer, fordringshaver, bank, pensjons- og forsikringsselskaper, kemner- og likningskontor og NAV. 

Stiftelsen Rettferd har både lang historie og erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie. Fortrinnsvis har stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Så langt har stiftelsen bistått over 3000 personer med å få over 400 millioner kroner i oppreisning. Dette har gitt oss en tyngde knyttet til å kommunisere med det offentlige. Ikke bare på brukernivå, men også på politisk nivå. Vår stiftelse har hatt mulighet til å være en alternativ og viktig røst for en stor gruppe individer.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:                      03142 
E - post:                      post@rettferdnorge.no
 

Besøk oss gjerne på Facebook eller Instagram. Vi svarer også på generelle henvendelser der. 

Det er bruker selv som må ta valgene utfra de rådene vi gir. Vårt ansvar er å svare når vi skal.

Dersom du trenger noen å snakke med utenfor kontortid, så finner du kontaktinformasjon ved å trykke denne linken.