Du er her

Hjelp med gjeld

Hjelp med gjeld

Stiftelsen Rettferds uavhengige gjeldsrådgivningsprosjekt "Hjelp med gjeld" har et godt, kompetent og erfarent team av rådgivere. Til sammen har stiftelsens 3 førstelinjerådgivere nærmere 70 år med erfaring fra økonomisk rådgivning innen NAV, HMS, lederutvikling, sluttpakkeforhandlinger, trygdeytelser, forhandlinger med kreditorer og fordringshaver. Bank og forsikring.

Våre hyggelige og voksne rådgivere har bakgrunn fra KLP, NAV, kemner- og ligningskontor. Utover dette vil de som søker bistand fra Stiftelsen Rettferds gjeldsrådgivningsprosjekt møte rådgivere som har utdannelse fra BA/BI, Politihøgskolen, Høgskolen i Agder.

Daglig leder for gjeldsrådgivningsprosjektet har svært god bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har god forståelse for problemstillingene tilknyttet NAV- og kriserådgivning på personlig nivå. Vedkommende har erfaring med personalledelse, samt tung realpolitisk erfaring som blant annet tidligere fylkesvaraordfører i Akershus.

Det er viktig for oss at brukerne av vårt gjeldsrådgivningstilbud skal bli ivaretatt på best mulig måte. Derfor har vi også sørget for å ha ansatte med tung ekspertise innenfor feltet gjelds- og privatøkonomiskrådgivning. I møte med enkeltmenneskers livsutfordringer skal Stiftelsen Rettferd være kapasitet som tilbyr kvalitetsmessig og trygg bistand. En gratistjeneste med høy integritet og solid faglig standard.

Prosjektet eies og driftes av Stiftelsen Rettferd som har både lang historie og erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie. Fortrinnsvis har stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Så langt har stiftelsen bistått over 3000 personer med å få over 400 millioner kroner i oppreisning. Dette har gitt oss en tyngde knyttet til å kommunisere med det offentlige. Ikke bare på brukernivå, men også på politisk nivå. Vår stiftelse har hatt mulighet til å være en alternativ og viktig røst for en stor gruppe individer.

Stiftelsen Rettferd sitt gjeldsrådgivningsprosjekt skal matche både offentlige og private kreditorer på erfaring og kunnskap. BÅDE brukerne av prosjektet OG kreditorer skal kunne stole på.

Hjelp med gjeld kan kontaktes på telefon 03142 eller e-post: (kommer senere) . Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 09.00 og 17.00

 

Bokmerk og del