Ett ord: Skandale

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug

Stiftelsen Rettferd reagerer sterkt på nyheten om bekymringsmeldinger som er forsvunnet. 

- Det er en skandale at 24 bekymringsmeldinger har forsvunnet! Slikt skal og må ikke skje, sier generalsekretær i Stiftelsen Tor Bernhard Slaathaug.

- Barn i en utsatt livssituasjon kan ha mistet viktig oppfølging fra det offentlige, og kan potensielt miste avgjørende dokumentasjon i en fremtidig oppreisnings- eller erstatningssak, sier generalsekretæren

- Vi er oppriktig bekymret for at dette vil være med på å svekke tilliten til barnevernet. Her må øverste politiske myndighet sette i gang alle nødvendige tiltak for å få oversikt over hvem og hva dette kan ha gått ut over, mener Slaathaug.