Presse

Alle pressehenvendelser rettes til:

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug på mobil +47 46 84 54 10.

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.


Pressebilder

Klikk på et bilde for å vise bildet med høy oppløsning. Deretter kan bildet lagres.

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

FRT-B-Slaathaug-89339.jpg

frt-b-slaathaug-89388.jpg

frt-b-slaathaug-89352.jpg