Avbryt ferien!

Avbryt ferien

Stiftelsen Rettferd mener situasjonen med manglende dokumentasjon i barnevernet er bekymringsfull og alvorlig. Her må man få full oversikt, og det nå!

Vi mener at ansvarlige i Bufdir, politiet og alle potensielle kommuner nå må utsette ferier og kalle tilbake de som er på ferie.

En ting er at barn i en utsatt livssituasjon kan ha mistet viktig oppfølging fra det offentlige. Dette er selvsagt det mest alvorlige. En annen ting er at de samme barna kan potensielt miste avgjørende dokumentasjon i en fremtidig oppreisnings- eller erstatningssak.

Denne skandalen kan potensielt dermed ha ringvirkninger 10-15-20 år frem i tid. Hvordan skal de berørte potensielt kunne søke om oppreisning eller gå til sak mot det offentlige hvis vesentlig dokumentasjon om de har nådd frem? Ikke et snev av dokumentasjon.

Vi vet det er kjedelig for potensielle arbeidstagere å få sin ferie utsatt og eller avbrutt, men dette er så alvorlig at alle involverte nå må finne ut av hva som har skjedd og hvem dette gjelder. Man har rett og slett ingen tid å miste..!