Nyhetsarkiv

Sommertid

Fra og med mandag 11.7 til og med mandag 8.8 kan du oppleve noe lenger svartid på telefon og epost enn vanlig. Dette skyldes ferieavvikling blant de ansatte

Vi flytter!

I uke 7 og 8 flytter Stiftelsen Rettferd fra Storgata 26 til Storgata 32 på Dokka. Flytteprosessen kan medføre noe begrenset tilgjengelighet denne perioden.