mai 2024

Comeback!

En gammel kjenning blir å se på vårt kontor på Dokka igjen: Anders gjør comeback i Stiftelsen Rettferd, og skal bistå med rettferdsvederlagssaker gjennom sommeren.

Regjeringen må ta regninga!

Per i dag utfører blant annet Stiftelsen Rettferd sin «Hjelp med NAV»-tjeneste noe av den jobben et nasjonalt NAV-ombud skulle gjort. Den jobben gjøres uten noe form for offentlig finansiering. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ber Stiftelsen Rettferd regjeringen ta regninga!