Velkommen til digitalt brukermøte!

Brukermøte

Digitalt brukermøte

Velkommen til brukermøte 9.april klokken 1500!

DU er hjertelig velkommen til å prate med oss som jobber, er frivillig eller tillitsvalgt i Stiftelsen Rettferd. Vi er her nettopp for deg!

Som brukerorganisasjon er det viktig for oss å være tilgjengelige for dialog med brukerne, og dette er en av de mulighetene du som bruker har til å komme med innspill til hvordan stiftelsen jobber og hvordan stiftelsen skal utvikle seg!

Påmelding innen fredag 5.april til: slaathaug@rettferdnorge.no