september 2019

Nye styremedlemmer

På Stiftelsen Rettferd for taperne sitt landsmøte ble det foretatt følgende endringer i stiftelsens styre: Tom Torkehagen og Magnar Sortåsløkken tok ikke gjenvalg som styremedlemmer. Bård Standal tok ikke gjenvalg som varamedlem. Nye faste styremedlemmer er Mona Anita Espedal og Lars Birger Salvesen. Nytt varamedlem er Morten Solberg.