Rettferdighetsprisen 2019 går til Mona Anita Espedal

Rettferdighetsprisen 2019 deles i år ut for 10.gang.

I følge statuttene til Rettferdighetsprisen, så skal Rettferdighetsprisen kun kunne tildeles enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har bidratt i særdeles positiv grad til fokus på rettferdighet i samfunnet.

Rettferdighetsprisen 2019 går til Mona Anita Espedal.

Mona Anita Espedal tildeles prisen for å satt tydelig fokus på og gitt ansikt til den urettferdigheten som er knyttet til offentlige oppreisningsordninger i Norge. Espedal har kjempet en tøff kamp både for andre og for seg selv. Stiftelsen Rettferd for taperne mener at Mona Anita sitt engasjement har gitt ny forståelse i samfunnet for de problemstillingene Stiftelsen Rettferd for taperne har jobbet med i en årrekke.

Stiftelsen Rettferd for taperne ønsker med denne utnevnelsen å gi Mona Anita Espedal en takk for sitt viktige og ikke minst personlige engasjement. Samtidig er også denne utdelingen en klar reaksjon på at det fortsatt er store utfordringer knyttet til offentlige oppreisningsordninger i Norge. Stiftelsen Rettferd for taperne jobber fortsatt for en helhetlig gjennomgang av offentlige oppreisningsordninger, og ber det politiske Norge på nytt ta denne saken på alvor.

Rettferdighetsprisen deles i år ut for 10. gang. Tidligere prisvinnere er: 2001 Åge Hovengen, 2003 Frelsesarmeen, 2005 Helen Bjørnøy, 2007 Gunnar Stålsett, 2009 Edvard Befring, 2011 Jack André Fladvad, 2013 Per Fugelli, 2015 Paal-André Grinderud, og 2017 Odd-Cato Kristiansen.

Historien om Mona Anita og hennes kamp for rettferdighet kan du lese om her