Nye styremedlemmer

På Stiftelsen Rettferd for taperne sitt landsmøte ble det foretatt følgende endringer i stiftelsens styre:

Tom Torkehagen og Magnar Sortåsløkken tok ikke gjenvalg som styremedlemmer. Bård Standal tok ikke gjenvalg som varamedlem.

Nye faste styremedlemmer er Mona Anita Espedal og Lars Birger Salvesen. Nytt varamedlem er Morten Solberg.

Mona Anita har modig stått frem i offentligheten som et offer for en oppvekst preget av vanskjøtsel og mishandling – uten at de relevante myndighetene grep inn for å bedre henne og hennes søskens situasjon. Hun har også kjempet en innbitt kamp mot myndigheter som lenge ikke erkjente sitt ansvar for den situasjonen hun var tvunget inn i. Mona Anita har kjent på sin egen kropp hvordan unnfallenhet og ansvarsfraskrivelse kan påvirke et menneskes liv.

Lars Birger Salvesen har hatt et mangeårig virke som politiker og representert Kristelig Folkeparti i Akershus. Han har representert sitt parti I Akershus Fylkesting og har siden valget i 2011, med gjenvalg i 2015, vært fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune. Han har vært leder i Landsforeningen for Ungdomsorganisasjoner og vært generalsekretær i KrFU. Salvesen har med sin bakgrunn dyp innsikt i sosialpolitiske forhold.

Morten Solberg har bred erfaring som  leder av ulike bedrifter, primært innenfor elektrofag. Han er resultatorientert og har bred personaladministrativ bakgrunn både i daglig drift og i forhold til overordnet ledelse og har en strategisk fundamental tilnærming til problemløsning med individet i sentrum. Morten Solberg har også tilkjennegitt sin samfunnsmessige holdning  gjennom sitt frivillige arbeid for OdinStiftelsen der han har utarbeidet og gjennomført stiftelsens strategi med målsettingen å skaffe tilstrekkelige midler til både daglig drift og prosjektfinansiering.

Stiftelsens styre består nå av:

Knut Lunde (Styreleder)
Gro Hillestad Thune (Nestleder)
Asmund Kristoffersen
Kirsti Birkeland
Hanne Mæland
Katrine Olsen Gillerdalen
Bjørn Bratbakken
Mona Anita Espedal
Lars Birger Salvesen
Anne Elisabet Bye Nielsen (vara)
Morten Solberg (vara)