Nyhetsarkiv

Nulltoleranse mot trusler

Stiftelsen Rettferd for taperne forsøker på best mulig måte å bistå samtlige som tar kontakt med oss. Derfor er det veldig trist de få gangene vi opplever direkte trusler. Dette er noe vi har nulltoleranse i forhold til, og alle former for trusler rettet mot våre ansatte og/eller andre vil bli rapportert til politiet.

Ber kommunene ta ansvar

Landsmøte i Stiftelsen Rettferd for taperne oppfordrer de kommunene som ikke har eller har hatt en egen oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn, skoleshjembarn og fosterhjemsbarn til å opprette slike ordninger. – Statens ordning fritar ikke kommunene for deres ansvar, uttalte et samlet Landsmøte.