Oppreisningsordningen i Ringsaker kommune åpner 1.juli

Oppreisningsordningen for personer som har opplevd overgrep eller uverdige forhold under Ringsaker kommunes omsorg åpner 1.juli.

Den kommunale oppreisningsordningen for personer som i perioden 1945-1980 under Ringsaker kommunes omsorg enten har vært utsatt for overgrep eller har opplevd omfattende omsorgssvikt ble vedtatt av kommunestyret i Ringsaker kommmune 25.mai 2016. Ordningen starter opp 1.juli.

Ta kontakt med Stiftelsen Rettferd for taperne for mer informasjon. Ring oss gjerne på telefon 61 11 89 90.