desember 2022

Godkjent!

Stiftelsen Rettferd har fått tillatelse av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive særskilt rettshjelptiltak.