Vil DU bidra til å gjøre Stiftelsen Rettferd ENDA bedre?

Stiftelsen Rettferd logo

Styret i stiftelsen har nylig vedtatt en plan for brukermedvirkning og brukerkompetanse. Brukermedvirkning og brukerkompetanse er viktig som følge av samfunnsoppdraget Stiftelsen Rettferd har tatt og blitt gitt. Stiftelsen må og skal målbære og ivareta stiftelsens brukeres interesser på best mulig måte.


I første rekke ønsker vi å etablere to ting: 


1. Opprette et eget «advisory board» for brukerne av stiftelsens tjenester. Åpent invitere 5-10 brukere til å møtes jevnlig med administrasjonen/representanter fra styret til å komme med innspill til hvordan stiftelsen bør driftes, og hvordan tjenestene bør utformes ut ifra brukernes perspektiv. 


2. Opprette regionale brukerrepresentanter som kan bidra til økt kjennskap til stiftelsens tjenester i HELE Norge, samt potensielt bidra med sin erfaring med å søke oppreisning til andre mennesker som ønsker/vurderer å gjøre det samme.


Dersom noe av dette høres ut som en oppgave for DEG, så er du hjertelig velkommen til å kontakte stiftelsen på post@rettferdnorge.no eller telefon 03142