Du er her

Vi søker ny prosjektmedarbeider!

Publisert: 17.08.2016

Stiftelsen Rettferd for taperne søker ny prosjektmedarbeider med juridisk kompetanse til midlertidig prosjektstilling.

Stiftelsen Rettferd for taperne ønsker se på muligheten for å utvide tjenestetilbudet til også å omfatte bistand til å søke voldsoffererstatning. På bakgrunn av dette søker vi nå en medarbeider med juridisk formell kompetanse som skal bidra til å utvikle de nødvendige rutiner og systemer for at Stiftelsen Rettferd for taperne skal kunne tilby bistand knyttet til voldsoffererstatning. Vedkommende skal også bistå med nødvendig opplæring av stiftelsens øvrige ansatte. Annen saksbehandling kan bli tillagt stillingen. Prosjektet har en varighet på 1 måned.

Kun kandidater med juridisk kompetanse og utdanning vil bli vurdert. Kjennskap og kunnskap til voldsoffererstatningsordningen er en fordel. Arbeidssted: Dokka. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Prosjektet skal behandles i stiftelsens styre 30.august, og stillingens innhold og lengde kan endres som følge av dette.

Søknad sendes per epost.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug (tlf 61 11 89 90).

Søknadsfrist: 31.august.

Bokmerk og del