Vi ønsker navneskifte

Et enstemmig styre i Stiftelsen Rettferd for taperne vedtok tirsdag 10.12.2019 følgende: "Stiftelsen Rettferd for taperne endrer navn til STIFTELSEN RETTFERD. Endring av stiftelsens vedtekter som følge av dette, søkes godkjent av Stiftelsestilsynet."

Vi har landet på et navn som vil styrke stiftelsen - til beste for BRUKERNE. Stiftelsen Rettferd er navn som reflekterer vår historie og våre verdier. Navnet er i tiden, og det er mer positivt ladet enn vårt tidligere navn. 

Stiftelsens nye navn er i tråd med verdiene og ønskene til tidligere generalsekretær og grunnlegger Ola Ødegaard. Han har tidligere skrevet følgende om stiftelsens nye navn: " Det må understrekes fra min hånd at navneendringen er på tide! Jeg skjønner at mange har vanskeligheter med å si at de er tapere. Derfor mener jeg at når organisasjonen skal gjøre vedtak om fremtidig navn, så vil jeg sterkt anbefale at navnet må bli:» Stiftelsen Rettferd». Alle mennesker er veldig opptatt av den urett som mange blir utsatt for, og av ordet rettferdighet. Derfor synes jeg det er prisverdig at taperforeningen nå skifter navnet til Stiftelsen RETTFERD."

Stiftelsen står fortsatt ovenfor både store utfordringer, men også muligheter, i tiden som kommer. Vi har troen på at stiftelsen er klare til å løse disse, samt ta vare på og utvikle stiftelsen videre. 

Videre skal også stiftelsen være en seriøs, tydelig og real aktør. Det skal være godt å være bruker av stiftelsens tjenester, det skal være hyggelig og trygt å være ansatt i stiftelsen, og det skal være givende og meningsfullt å være engasjert styremedlem i Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rettferd er og skal være til for de som trenger en stiftelse som vår mest. Nå og i fremtiden.