Vi ønsker en real og vennlig tone i valgkampen!

OdinStiftelsen og Stiftelsen Rettferd for taperne oppfordrer alle landets politikere til å gjennomføre en valgkamp som kandidatene også etter kampens hete kan stå innenfor. - Vær saklig, unngå personangrep, og ikke mobb, er OdinStiftelsen og Stiftelsen Rettferd for tapernes tydelige oppfordring.

Stiftelsen Rettferd for taperne og OdinStiftelsen er opptatt av at årets valgkamp skal være en ren valgkamp hvor fokuset er på de reelle politiske forskjellene, og ikke på å rakke ned på meningsmotstandere.

OdinStiftelsen og Stiftelsen Rettferd for taperne er overbevist om at velgerne foretrekker kandidater som fremstår med en viss verdighet og real holdning. Kandidatene ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er i mange sammenhenger forbilder i sine respektive lokalsamfunn. Dermed er det av stor betydning at disse personene fremstår som gode forbilder. Stiftelsen Rettferd for taperne og OdinStiftelsen mener derfor årets kandidater bør huske vanlig folkeskikk også i valgkampen.

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.

Til slutt ønsker både Stiftelsen Rettferd for taperne og OdinStiftelsen alle kandidatene lykke til i valgkampen!