Du er her

Vi har fått ny logo!

Publisert: 01.06.2020

Stiftelsen Rettferd presenterer i dag mandag 1.juni stiftelsens nye logo. Den nye logoen er en del av en helhetlig endringsprosess for stiftelsen.

Logoen er designet av kunstner Sverre Økshoff, og er en del av flere endringer stiftelsen gjennomfører i 2020. Tidligere i år skiftet også stiftelsen formelt navn fra Stiftelsen Rettferd for taperne til Stiftelsen Rettferd.

Det er viktig for stiftelsen å gjøre disse endringene. Navneendringen var viktig ettersom stiftelsen igjennom flere år har fått tilbakemeldinger om at navnet virket stigmatiserende, og dermed var til hinder for at enkelte søkte bistand fra stiftelsen. Ettersom stiftelsen har skiftet navn er det også naturlig med en ny logo.

Stiftelsen ønsket en unik og genuin logo, og har derfor hatt en kunstnerisk prosess som grunnlag for den nye logoen. Stiftelsen har i dette arbeidet vært svært opptatt av at logoen skal representere stiftelsen på en sterk og tydelig måte.

Stiftelsens nye logo er designet av billedkunstner Sverre Økshoff, bedre kjent som gitarist i Seigmen. Kunstneren fikk oppdraget både fordi stiftelsen oppfattet kunstnerens uttrykk som interessant i forhold til hvordan stiftelsen ønsket den nye logoen skulle utformes, men også fordi Økshoff selv har en bakgrunn som gjør at kunstneren kunne kjenne seg igjen i bakgrunnen og historiene til mange av stiftelsens brukere. Økshoff har også designet logoen til stiftelsens prosjekt "Hjelp med NAV".

Vår stiftelses hovedmål og virke er og blir å bistå enkeltpersoner med å søke oppreisning fra det offentlige, dette i henhold til stiftelsens vedtekter og formål. Dette er og vil ikke bli endret. Stiftelsens nye logo og navn ivaretar stiftelsens historie og egenart.

Den nye logoen offentliggjøres med en digital vernissasje mandag ettermiddag (se video under).

 

 

 

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.

 

 

Bokmerk og del