Vi håper på politisk drahjelp!

I dag legges Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2021 frem. 

Vi har ikke høye forventninger til at regjeringen reverserer kuttet i driftsstøtten vi har fått for inneværende år, MEN vi har et håp om at stiftelsen og dermed dere som er venner og brukere av stiftelsens tjenester blir prioritert i forhandlingene om RNB.

Stiftelsen Rettferd ønsker å hjelpe flest mulig som har behov for stiftelsens ordinære tjenestetilbud med å søke oppreisning. Samtidig har vi gjennom prosjektene "Hjelp med NAV" og "Hjelp med Gjeld" sett at det dessverre også er behov for disse i en stund fremover. Convid-19 situasjonen setter et vondt og stygt preg på også mange enkeltpersoner sin økonomiske hverdag. Da skal vi være der å hjelpe flest mulig! Dessverre er dette tiltak som ikke er gratis for stiftelsen å drive.

Vi har også innledet et samarbeid med SMB Norge hvor vi i fellesskap ønsker å utarbeide en felles rådgivningstjeneste for Covid19-utsatte småbedrifter og gründere i Norge. Covid19-krisen, smittevernsrestriksjoner og ulike næringsforbud har truffet spesielt gründere og småbedrifter hardt. For å kunne bidra til å bedre deres utfordrende situasjon, vil SMB Norge og Stiftelsen Rettferd nå samarbeide om å få på plass et rådgiverapparat som kan bistå bedrifter gratis med å utarbeide forslag til rekonstruksjon. 

Med andre ord; Mai og juni er spennende for oss! Vi trenger politisk drahjelp for å hjelpe de som har behov for de tjenestene vi i Stiftelsen Rettferd tilbyr