Vi effektiviserer saksbehandlingen!

Stiftelsen Rettferd digitaliserer i disse dager stiftelsens arkiv- og saksbehandlingssystemer. Vi ønsker med digitaliseringsprosessen å erstatte dagens manuelle papirbaserte saksgang med et digitalt saksbehandlingssystem som gir tilgang og forbedret oversikt over alle saker.

Kontorsekretæren har nå tatt i bruk ny programvare fra Konica Minolta, og vil sammen med stiftelsens saksbehandlere bruke de neste ukene til å bli godt kjent med systemet. Vi er opptatt av at digitaliseringsprosessen skal foregå så smidig og problemløs som mulig. Derfor velger vi å gjennomføre prosessen i et trygt og stabilt tempo. Den største jobben vil være å scanne og digitalisere hele stiftelsens saksarkiv. Samtlige dokumenter fra alle stiftelsens brukere skal nå scannes og arkiveres i det nye arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er en massiv oppgave som vil ta tid!

Stiftelsens digitaliseringsprosess vil først og fremst komme brukerne til gode i form av en lang mer effektiv saksbehandling som følge av en bedre og mer oversiktlig dokumentflyt. Arbeidsflyt i forhold til offentlige instanser vil nå bedres vesentlig. Digitaliseringen gjøres for å kunne yte et trygt og tilfredsstillende tilbud for nåværende og fremtidige brukere av stiftelsens tjenester. Digitaliseringen av stiftelsens tjenester vil føre til en bedre, ryddigere, og en mer presis saksbehandling. 

Vi er også svært opptatt av sikkerhet for brukere av våre tjenester. Det nye arkiv- og saksbehandlingssystemet vil også føre til en langt tryggere og sikrere behandling av personsensitive opplysninger. Digitalisering av papirbaserte dokumenter sikrer effektiv fangst av all informasjon fra dokumentene. 

På sikt ønsker vi også å utvikle arkiv- og saksbehandlingssystemet til å fungere som en plattform for utveksling av informasjon mellom stiftelsen, brukere og andre parter. Dette er riktignok kostbart, og ligger frem i tid ettersom stiftelsens økonomi ikke tilsier at vi har råd til å gjøre denne type investering i denne runden.

Du kan lese mer om stiftelsens nye arkiv- og saksbehandlingssystem her.

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.