Du er her

Vesleblakkenprisen 2015 til Stiftelsen Rettferd for taperne

Publisert: 02.07.2015

- Vi er takknemlige og stolte over å ha blitt tildelt Vesleblakkenprisen. Dessverre er det ikke blitt særlig mye mindre henvendelser til Stiftelsen Rettferd for taperne de siste årene. Behovet for en stiftelse som Rettferd for taperne viser seg å være stort også i 2015. Vesleblakkenprisen gir oss inspirasjon til å fortsette vårt arbeid i kampen for rettferdighet for enkeltmennesker, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug som sammen med tidligere generalsekretær Ola Ødegaard vil være til stede for å motta Vesleblakkenprisen.

Wenche Foss fikk den aller første Vesleblakkenprisen i 1997, nå i 2015 deles den ut for 19. gang. Vesleblakkenprisen består av diplom, en liten bronsestatuett av Vesleblakken og 30 000 kroner som vinnerne må gi til et godt formål. Prisen er innstiftet av Rendalen kommune og tildeles personer eller organisasjoner som har utmerket seg ved å gjøre uegennyttig innsats for andre mennesker.

Den kjente og kjære fortellingen om Vesleblakken; hesten som ofret livet for å redde den beste kameraten sin, yngste sønnen på prestegarden, vil bli lest av skuespiller Tom A. Haug. Historien som ble skrevet av Jacob Breda Bull (1853-1930) danner bakgrunnen for, og rammen rundt, prisutdelingen denne dagen

Vesleblakkenprisvinnere:
Wenche Foss                       1997
Janni Abrahamsen               1998
Kai Zahl                                1999
Paal-André Grinderud          2000
Oddrun Skaret                     2001
Arne Skarpsno                     2002
Odd Børretzen                     2003
Frelsesarmeen                     2004
Franz Johansen                   2005
Frode Kyvåg                        2006
Leger uten grenser              2007
Shirley Bottolfsen                2008
Odd-Cato Kristiansen          2009
Erik Fosse og Mads Gilbert 2010
Joralf Gjerstad                     2011
«22. juli-frivillige»                2012
Margreth Olin                      2013
Erlend Johannessen           2014
 
For nærmere informasjon om Stiftelsen Rettferd for taperne, kan generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug kontaktes på mobil 468 45 410.

For nærmere informasjon om Vesleblakkenprisen, Rendalsprisen eller arrangementet for øvrig, kontakt kultursjef Per Ivar Strømsmoen på mobil 951 78 063.

Pressen er hjertelig velkommen til å delta under overrekkelsen av prisene som finner sted i Rendalen bygdemuseum, Bull-museet, søndag 12. juli. Arrangementet starter kl. 12.00.

Bokmerk og del