Du er her

Vedrørende gransking av DELKs skoler

Publisert: 07.06.2018

Vedrørende gransking av DELKs skoler.

Sivilombudsmannen har besvart Stiftelsen Rettferd for taperne sitt krav om gransking av DELK sine skoler. 

Oppsummert heter det at:
"Ombudsmannen foretar normalt ikke generelle granskinger av forhold som ligger langt tilbake i tid. Som du vil se at Sivilombudsmannsloven § 6 tredje ledd, er fristen for å klage til ombudsmannen ett år fra forholdet det klages over ble foretatt eller opphørte.

På denne bakgrunn gir ikke deres henvendelse grunn til å iverksette nærmere undersøkelser herfra."

Stiftelsen Rettferd for taperne har tatt svaret fra Sivilombudsmannen til etterretning. Stiftelsen vil fortsatt jobbe for en offentlig - uavhengig - gransking, da det har tilkommet langt mer informasjon både gjennom pressen og via andre kanaler om forholdene ved DELKs skoler i tidsrommet 1950-1990. 

Stiftelsen Rettferd for taperne vil orientere med mer informasjon senere når strategien rundt videre arbeid er styrebehandlet. 

For Stiftelsen Rettferd for taperne,

Tor Bernhard Slaathaug
Generalsekretær.

Bokmerk og del