Vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn - Oslo kommune.

Vederlagsordningen gjelder for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjoner eller fosterhjem mens de var plassert av kommunens barnevern før 1. januar 1993. Den omfatter også de som var plassert på privatrettslig grunnlag i barneverninstitusjoner eid og drevet av Oslo kommune før dette tidspunktet.

Mer informasjon finner du på Oslo kommune sin hjemmeside: www.oslo.kommune.no