Utvider i krisetid

Stiftelsen Rettferd starter med NAV- og kriserådgivning rett over påske.

Vi ser at NAV har utfordrende tider med enorm pågang. Stiftelsen Rettferd ønsker derfor å supplere med NAV- og kriserådgivning til personer som nå har havnet i en utfordrende situasjon. Dette er nå mulig takket være 275 000 kr i støtte fra Gjensidigestiftelsens ekstraordinære Korona-tiltak.

Stiftelsen Rettferd (tdl Stiftelsen Rettferd for taperne) har både lang historie og erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie. Fortrinnsvis har stiftelsen i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige. Dette har gitt oss en tyngde i forhold til å kommunisere med det offentlige – ikke bare på brukernivå, men også på politisk nivå.

På bakgrunn av dette vil vi nå bistå med et midlertidig prosjekt med uavhengig NAV- og kriserådgivning. I første rekke ønsker vi å bistå enkeltbrukere som har behov for grunnleggende/elementær bistand – for eksempel bistå bruker med å forstå ordlyden på NAV sine hjemmesider. Denne delen av prosjektet kan etableres på svært kort tid, da stiftelsen har tilgang på nødvendig kompetanse. Her er det kun et økonomisk ressursspørsmål som p.t er til hinder for dette. Per i dag har vi tilgang til ledige kontorfaciliteter for nye (midlertidige) ansatte til prosjektet i Oslo og på Dokka, samt potensiell midlertidig ansatt prosjektleder klar til oppstart på kort varsel.

I andre rekke ønsker vi å kunne yte bistand til brukere som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold. Her vil vi måtte foreta eksterne ansettelser. I og med at generalsekretæren i Stiftelsen Rettferd har gjennomført over 700 rekrutteringer, vil dette også kunne gjennomføres relativt raskt i samarbeid med midlertidig prosjektleder.

Et prosjekt som dette vil møte personer som står i dyp krise. Dette har Stiftelsen Rettferd allerede god erfaring med å håndtere, basert på de ordinære tjenestene vår stiftelse yter. I tillegg er vi i god dialog med Kirkens SOS om å kanalisere visse henvendelser videre. Prosjektleder samt førstelinjeansatte vil også få et kort innføringskurs i hvordan håndtere vanskelige samtaler/henvendelser.

Vi vil i dette prosjektet først og fremst ansette en midlertidig ansatt prosjektleder, samt 1-2 «trainees» til førstelinjesupport. Vår utleier – Skaperkraft Coworking – er med som partner i prosjektet, og har sagt seg villig til å bistå med sterkt redusert kostnad på kontorplasser i Oslo i oppstarten av prosjektet. Skaperkraft vil videre i denne dugnaden kunne bistå med coaching/utviklingssamtaler for en utvalgt gruppe brukere i jobbsøkerprosesser. For at prosjektet skal være brukervennlig vil vi også opprette et femsifret kortnummer (i dialog med Telenor/Nkom), samt en nettside. Prosjektet skal også rigges slik at de ansatte ikke fysisk må sitte sammen dersom Korona-epidemien skulle få enda større omfang i Norge. En døgnåpen tjeneste vil bli vurdert.

Påtenkt midlertidig prosjektleder har svært god bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har god forståelse for problemstillingene tilknyttet NAV- og kriserådgivning på personlig nivå. Vedkommende har erfaring med personalledelse, samt tung realpolitisk erfaring. Dersom alt går som planlagt, vil vi offentliggjøre ansettelsen imorgen 8.april.

Prosjektet skal inntil videre være uavhengig fra det offentlige, da vi har erfart at det er et økende behov for rådgiving som ikke har bindinger til for eksempel NAV. Dette fordi visse enkeltpersoner kan komme i en tillitskrise til det offentlige i en slik situasjon Norge nå er i. Vanskelige tider skyver dessverre enkelte grupper raskere ut enn andre grupper. Språkmangler, hull i cv'en og helseutfordringer blir ekstra ulempe når flere skal overleve i trange tider. Her både kan og vil dette prosjektet komme til sin rett. Stiftelsen Rettferd står klar som et supplement til pressede offentlige tjenester, og i tillegg har vi muligheten med riktige ressurser å kunne bistå de mest sårbare i denne situasjonen. Tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen gjør det mulig å starte opp prosjektet på relativt kort varsel.

Varigheten av prosjektet er i første rekke planlagt i tre måneder. Samtidig kan prosjektet videreføres i et lengre tidsperspektiv dersom koronakrisen vedvarer over lengre tid.