Tilbake til normalen!

Juleferien er over for de ansatte i Stiftelsen Rettferd for taperne, og kontoret har igjen full bemanning. Vi er tilgjengelige hver ukedag mellom 0800 - 1530.

Vi ønsker alle et godt nytt år!