Takk for innsatsen, Ola!

Etter 22 år som ansatt i Stiftelsen Rettferd for taperne går Ola Ødegaard nå av med pensjon. I den anledning har han og Stiftelsen Rettferd for taperne fått mange hyggelige hilsener som kan leses her:

"Ola Ødegaard har viet sitt arbeidsliv til å hjelpe samfunnets utsatte. Stiftelsen Rettferd for taperne har bidratt til å hjelpe enkeltpersoner og satt viktige tema på dagsorden. Det var en glede å være tilstede da han i 2006 ble tiltelt Jon I. Alvheims ærespris. I mange saker har Ødegaard hatt felles sk med FrP, og vi har samarbeidet godt. På vegne av FrP vil jeg takke ham for godt samarbeid, og for det arbeidet han har lagt ned for det norske samfunnet." - Siv Jensen, partileder. FrP

"Med sin utrettelige innsats har Ola Ødegaard gjort mer enn de fleste for å løfte ulike utsatte grupers situasjon i Norge. For mennesker som ikke har hatt tilstrekkelig skolegang, som har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller mobbing, for å nevne noen. Han har fortjenestefullt nok fått mange priser og utmerkelser for sin innsats. Langt viktigere enn dette er likevel alle enkeltmenneskene som han har fått hjulpet til et mer verdig liv. Det er en stor glede for meg, på vegne av KrF, å få rette en stor takk til Ola Ødegaard for alt det han har gjort." - Knut Arild Hareide, leder. KrF

"Ola Ødegaard fortjener en stor takk for den innsatsen han har gjort for alle dem som trenger drahjelp i samfunnet. Mange viktige enkeltsaker har han engasjert seg i. Like viktig er det faktum at an har bidratt til bevisstgjøring i samfunnet ved å være en tydelig stemme med klart fokus og budskap. Jeg takker på vegne av Oppland fylkeskommune og hjemfylket hans, Oppland." - Gro Lundby, Fylkesordfører. Oppland.

"Å føle seg som taper i verdens beste land, er en spesielt stor belastning. Da Ola Ødegaard startet Stiftelsen Rettferd for taperne gav han "tapere" i Norge et ansikt. Med prisverdig ærlighet og åpenhet om egen tapt barndom viste Ødegaard at man til tross for enorme utfordringer tidlig i livet, kan stable seg på beina, og skape seg en fremtid. Gjennom stiftelsen har han bidratt til at veldig mange, som hadde gitt opp livet og samfunnet, har fått fornyet håp. Venstre setter levekår for ban og unge høyt på agendaen, og Ødegaards engasjement inspirerer oss. Ødegaard har sagt at der man finner vinnere, finner man også tapere. Jeg tror nettopp det er en utfordring vi politikere aldri helt vil klare å finne kuren på, selv om vi kan komme langt på vei. I noen tilfeller er det bare organisasjoner og stiftelser som Rettferd for taperne som klarer å få folk til å føle seg som vinere. Og her er nøkkelen: De såkalt taperne som Ødegaard og stiftelsen har hjulpet tilbake til livet får nye perspektiver. Ola Ødegaard har bidratt til at de som har begått overgrep, omsorgssvikt eller på andre måter misbrukt sin tillit identifiseres som de virkelige taperne. Akkurat det har Ola Ødegaard og Stiftelsen Rettferd for taperne klart å belyse på en beundringsverdig måte. Jeg håper og tror at stiftelsen holder frem i like sterk tro på mennesket, med hjelp slik at de som føler seg som tapere står opp igjen som vinnere, akkurat som Ødegaard selv." - Trine Skei Grande, leder. Venstre.

"Ola Ødegaard har gjennom sitt lange virke for Stiftelsen Rettferd for taperne lagt ned en stor innsats for å hjelpe mange mennesker som har hatt mye å slite med i livet. Hans store innsats har også satt mange viktige temaer på den nasjonale politiske dagsorden. Hans bidrag har gjort at samfunnet har sett hvilken urett som har blitt begått mot noen utsatte grupper av mennesker. Jeg vil som ordfører i hjemkommunen til Stiftelsen Rettferd for taperne, få takke Ola, for den utrettelige innsatsen han har lagt ned, den er utrolig verdifull for de mange mennesker han har hjulpet." - Liv Solveig Alfstad, Ordfører. Nordre Land.

"Kjære Ola Ødegaard! Tusen takk for din store innsats for tusenvis av mennesker som samfunnet har begått overgrep mot, neglisjert og ekskludert. Din innsats for dem har vært formidabel og uvurderlig." - Audun Lysbakken, Leder. Sosialistisk Venstreparti.