Større tilgang av nye saker

Stiftelsen Rettferd for taperne har i løpet av årets første kvartal påbegynt 46 nye saker. Dette er en økning sett i forhold til samme tidsrom i fjor. I samme periode har Statens Sivilrettsforvaltning innvilget tre saker og gitt avslag på 28. I kommune-Norge har 6 saker blitt innvilget, og 4 har fått avslag. Totalt har det blitt innvilget 2 952 500 kroner i oppreisning. Av disse er 240 000 kroner fra Staten og 2 712 500 kroner fra kommunene.