Stiftelsens grunnlegger har gått bort

Ola Ødegaard

Ola Ødegaard (Foto: Per Heimly)

Stiftelsens grunnlegger har gått bort.

Vi har mottatt den triste beskjeden om Ola Ødegaard sin bortgang.

Ola Ødegaard var den første taperen i Norge som vedkjente seg taperbegrepet. Det vant han og mange andre på.

Evneveik? Åpenbart ikke. I stedet for å grave seg ned i elendigheten og gå til grunne, bestemte Ola Ødegaard seg etter 25 år på skyggesiden av samfunnet, bestemte den «evneveike taperen» seg for å kjempe seg tilbake til sin rettmessige plass i samfunnet. Først vant han kampen for sin egen del – så tok han kampen for alle andre tapere, og vant.

Nederlag på nederlag. En ødelagt barndom, en brutal oppvekst med misbruk og overgrep. Det skulle mye mer til å knekke Ola Ødegaard. Han sto opp for alle landets tapere. Kampen for tapernes rettferd ble et livsverk.

I 1993 tok Ola Ødegaard initiativet til taperkongressen på Gjøvik. Mange dømte det til å være en døgnflue. Det ble det ikke. 50 tapere møtte opp. Det ledet til oppstart av Stiftelsen Rettferd for taperne, som hovedsakelig jobber for og med å hjelpe enkeltpersoner overfor privat og offentlig

helse- og sosialforvaltning i Norge. Blant det viktigste arbeidet har vært å sørge for billighetserstatning (rettferdsvederlagsordningen) til tidligere barnehjemsbarn og andre grupper og enkeltpersoner som har blitt utsatt for overgrep og mishandling. Blant dem krigsbarna.

Over 30 år senere er Stiftelsen Rettferd fortsatt en viktig støttespiller for mange som har hatt og har et vondt og vanskelig liv i det norske samfunnet. Stiftelsen har bistått over 3000 enkeltpersoner med å få over 450 millioner kroner i offentlig oppreisning.

Nå har Ola Ødegaard gått bort. Vi er mange som står i dyp takknemlighet for Ola sitt virke! Ola Ødegaards navn må og skal så med gullskrift i norsk sosialpolitisk historie!

Vi lyser fred over Ola sitt minne!