Stiftelsen Rettferd for taperne mottok Vesleblakkenprisen

Søndag 12.juli mottok Stiftelsen Rettferd for taperne Vesleblakkenprisen. - Vi er både rørt og takknemlig over denne anerkjennelsen, sier Ola Ødegaard. 

Prisen er innstiftet av Rendalen kommune og tildeles personer eller organisasjoner som har utmerket seg ved å gjøre uegennyttig innsats for andre mennesker. Wenche Foss fikk den aller første Vesleblakkenprisen i 1997, nå i
2015 ble prisen delt ut for 19. gang.

Vesleblakkenprisen består av diplom, en liten bronsestatuett av Vesleblakken og 30 000 kroner som vinneren må gi til et godt formål. 
- Stiftelsen har bestemt å dele prispengene i to, og gir dermed 15 000 til henholdsvis OdinStiftelsen og Oss Mot Mobbing for deres gode innsats i kampen mot mobbing, avslutter generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.