Stiftelsen Rettferd for taperne melder seg ut av Velferdsalliansen

Vedtak:
Styret i Stiftelsen Rettferd for taperen har over lengre tid vurdert vårt medlemskap i Velferdsalliansen. I styremøte 18. juni var spørsmålet igjen på dagsorden.
Etter en omfattende drøfting gikk et samlet styre, slik situasjonen nå har utviklet seg, inn for at Stiftelsen Rettferd for taperne melder seg ut av Velferdsalliansen.

På bakgrunn av dette velger Stiftelsen Rettferd for taperne å melde seg ut av Velferdsalliansen. Spørsmål vedrørende dette rettes styreleder Arne Mellerud.

For Stiftelsen Rettferd for taperne:

Arne Mellerud
Styreleder.

Tor Bernhard Slaathaug
Generalsekretær.