Å slå seg til ro med fortiden

Slå seg til ro

Slå seg til ro

Kenneth delte i helgen en tekst på Facebook om å slå seg til ro med fortiden. Den gjengir vi nå her på vår nettside:

"Endelig etter 27 år kan jeg endelig slo meg til ro med min fortid og de siste sårene kan begynne å gro! ❤

Eller det vil si det er ganske lenge siden jeg har akseptert min fortid og snudd alle mine erfaringer til noe positivt❤🍀

Men det har fortsatt vært et sår som ikke har greid å gro helt før nå. Det har vært fordi jeg har hatt en sak mot barnevernet om "manglende inngripen"

Bufdir har endelig kommet med en uttalelse og konklusjon i min sak og her kommer et lite utdrag av en 8 sider langt uttalelse :

"Dokumentasjonen viser at søker klart ble utsatt for omsorgssvikt i hjemmet og at barnevernet tidlig ble gjort kjent med dette, i hvert fall fra høsten 1994. Det er Bufdirs samlede vurdering at barneverntjenesten brukte altfor lang tid med å gripe inn med omsorgsovertakelse overfor søker. De burde tidlig ha gjennomført undersøkelser og fremmet sak om omsorgsovertakelse senest våren/sommeren 1996, i stedet for å vedta akutt plasseringer ved særlig kritiske hendelser, samt sette inn hjelpetiltak som åpenbart ikke var tilstrekkelige. Slik saken er opplyst finner Bufdir grunnlag for å kritisere barnevernet for manglende inngripen"

"Bufdir vurderer at dersom barnevernet hadde gjennomført undersøkelser allerede i 1993 slik de skulle ha gjort, ville de hatt grunnlag for å fremme sak om omsorgsovertakelse av søker på et langt tidligere tidspunkt. Selv uten å ha foretatt ordentlige undersøkelser, vurderer Bufdir at barnevernet må kritiseres for at de ikke foretok akutt plassering av søker"

Altså jeg kunne bare fortsatt og fortsatt med og lime inn avsnitt etter avsnitt av sterk kritikk av barneverns tjenesten i Larvik. De får stryk fra ende til annen og konklusjon er veldig klar! Barnevernet har sviktet meg gang på gang fra 1993-2005.

Så hva er budskapet mitt med dette? Jo det er at hvis du er en som har hatt det sånn som meg? og blitt sviktet av systemet så si ifra! stå opp for deg selv og Søk rettferdsvederlag ! Vi MÅ si ifra for skal vi skape en endring så må slike historier komme frem! Stiftelsen Rettferd har hjulpet meg med dette og det har vært en lang prosess. Det er ikke lett og du må ha dokumentasjon. Jeg var heldig i mitt tilfelle så dokumenterte dem sin egen omsorgssvikt mot meg. til punkt og prikke. det var 1500 dokumenter i saken min. Men igjen Hvis du har blitt sviktet! Så si ifra!

Ikke bare skylder du deg selv det, Men vi skylder det til de fremtidige barnevernsbarnene. Mitt inntrykk er hvertfall ikke at barnevernet gjør for mye! nei problemet er at de gjør for lite!

Nå skal jeg lukke dette kapitelet og la såret mitt begynne gro.

"Jeg hadde ikke ansvar for hvor jeg begynte i detta livet. Men det er mitt ansvar for hvor jeg ender opp"

Det er lov og dele, kanskje nettopp du kjenner noen dette kan inspirere til og si ifra!

Kenneth"