Skolestart er ikke stas for alle!

Skolestart

Denne uken startet barn og unge over hele Norge opp nytt skoleår. Noen hadde sin aller første skoledag!

For de aller fleste er dette noe som forbindes med glede og kanskje en viss spenning. Sånn er det ikke for alle.... For noen betyr skolestart også begynnelsen på et helvete..

Elevundersøkelsen for 2022, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, viser at andelen elever som opplever mobbing økte på alle trinn fra 2021 til 2022. Dette er både trist og alvorlig.

Først og fremst er mobbing vondt for de som personlig opplever dette. Men mobbing er også en potensiell enorm kostnad for det norske samfunnet. Fordi mobbing skaper ødelagte liv.

En analyse fra 2020 gjennomført av selskapet Vista viser et samfunnsmessige tapet ved at en 19-åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år. Det utgjør 15,9 millioner kroner. Summene blir fort store hvis mobbetallene øker. Samfunnsøkonomisk bør det derfor også være gode incentiver for å redusere mobbing.

Vi i Stiftelsen Rettferd mener innsatsen mot mobbing må strykes vesentlig. Fordi det er riktig. Både for de som rammes direkte, men også for samfunnet som helhet.

Videre mener vi det er på høy tid at det innføres en egen oppreisningsordning for enkeltpersoner som har opplevd alvorlig mobbing. Vi mener dagens offentlige oppreisningsordninger er for dårlig og lite dekkende for mobbeproblematikken.

Stiftelsen Rettferd er også overbevist om at en egen oppreisningsordning for personer som har opplevd alvorlig mobbing vil bidra til å redusere mobbing, da det offentlige vil få synliggjort kostnadene ved mobbing i enda større grad.