Siste frist for å søke oppreisning fra Ringsaker kommune

Lørdag 30.6 går fristen ut for å søke oppreisning fra Ringsaker kommune. Ta kontakt med våre saksbehandlere telefon 61 11 89 90 dersom det kan være aktuelt for deg å søke oppreisning fra Ringsaker kommune.

Kommunal oppreisningsordning for personer som i perioden 1945 – 1980 under Ringsaker kommunes omsorg enten har vært utsatt for overgrep eller har opplevd omfattende omsorgssvikt, er opprettet med virkning fra 1. juli 2016. 

Formålet med ordningen er å ta et moralsk ansvar for og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd omfattende omsorgssvikt under Ringsaker kommunens omsorg under opphold enten i fosterhjem eller i barnevernsinstitusjon i perioden 1945-1980.