SISTE FRIST!

Siste frist

SISTE FRIST FOR Å SØKE ERSTATNING FRA SKIEN KOMMUNE!

Skien kommune har vedtatt å gjeninnføre en egen erstatningsordning for barnevernsbarn, som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på institusjon, fosterhjem, spesialskoler mm under plassering av Skien kommune.

Formålet med oppreisningserstatningen er å markere at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar, og gir en unnskyldning for kritikkverdige forhold.

Ordningen er avgrenset til kritikkverdige forhold som fant sted etter 01.01.1980 og frem til 31.12.1995. Ordningen er i kraft fra 1.10.2021 - 1.10.2023.

Dersom du ønsker bistand fra Stiftelsen Rettferd med å søke oppreisning, ber vi deg kontakte oss snarest og senest innen FREDAG 29.9 kl 1200. Telefon 03142. Epost: post@rettferdnorge.no