Du er her

Rettferdspodden starter fredag!

Publisert: 09.06.2016

På fredag kommer første episode av Rettferdspodden - en podkast/videokastserie om rettferdighet.

Bakgrunnen for Rettferdspodden er at alle mennesker på en eller annen måte har et forhold til begrepet rettferdighet. Vi ønsker i Rettferdspodden å se litt på hva det egentlig betyr i Norge i dag. Fattighuset i Oslo og Stiftelsen Rettferd for taperne er to aktører som hver dag møter enkeltpersoner og grupper som opplever eller har opplevd det de mener er en urett/urettferdighet i forhold til hva andre enkeltindivider og/eller grupper opplever i det norske samfunnet.

Gjennom en serie intervjuer med spennende personer med ulik bakgrunn vil vi kanskje kunne gi en indikator på hva rettferdighet oppfattes å være i Norge i dag. Oppfattes begrepet rettferdighet forskjellig f.eks i Den Norske Kirke kontra Islamic Cultural Centre? Hvordan oppfatter en etterlatt/pårørende til en person som har begått selvmord rettferdighet kontra f.eks en norsk standupkomiker hvis liv stort sett er preget av gøy og moro? Finnes det rettferdighet?

Utdrag av Rettferdspodden vil også bli en artikkel i vårt eget magasin Kontakt som kommer i september.

Rettferdspodden er produsert av oss i Fattighuset i Oslo og Stiftelsen Rettferd for taperne. Serien vil bli publisert på her på våre Facebook-sider, på Fattighuset i Oslo sine Facebook-sider, på Youtube og på Itunes.

Bokmerk og del