Rettferdighetsprisen 2017 går til Odd-Cato Kristiansen

Rettferdighetsprisen 2017 går til Odd-Cato Kristiansen

Odd–Cato er pensjonert fengselsprest etter over 20 år som prest på Ila. Før det jobbet han som gateprest i Kirkens Bymisjon i 16 år. Til sammen har han 44 års prestegjerning.

Han har i hele sitt virke jobbet med mennesker på «livets kant». «Cato prest» på Ila fengsel er et begrep og han ble nok den mest synlige fengselspresten i Norge da han i 2009 fikk den første «en ålreit fyr»-prisen av Harry Hole stiftelsen. I tillegg til å ha vært gateprest i Oslo og på Ila har han vært prest i Oslo fengsel og i Brumunddal.

Han har vært en flittig brukt foredragsholder der tema bl a har vært: «alle mennesker er mer verdt enn sine dårlige gjerninger. Verdien er en fødselsgave og en indre styrke til å reise seg. Ofte gir vi de som er ribbet for all verdighet, en identitet og merkelapp etter hva de har gjort. Med hvilken rett fratar vi mennesker dets verdighet?»

Han er opptatt av at «et menneske er mer enn det du ser» - «den du er – er bra nok, men det du driver med er dritt».

Rettferdighetsprisen deles i år ut for 9. gang. Tidligere prisvinnere er: 2001 Åge Hovengen, 2003 Frelsesarmeen, 2005 Helen Bjørnøy, 2007 Gunnar Stålsett, 2009 Edvard Befring, 2011 Jack André Fladvad, 2013 Per Fugelli, og 2015 Paal-André Grinderud.

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.