Rekordhøyt antall nye oppreisningssaker i 2021.

Stiftelsen Rettferd har mottatt 206 nye oppreisningssaker i 2021

Stiftelsen Rettferd

Snart senker julefreden seg også over stiftelsens kontor. Det har vært et aktivt år med høy aktivitet!

Med en drøy uke igjen av 2021 kan vi offentliggjøre at vi i år har mottatt 206 nye oppreisningssaker. Det er det høyeste antallet nye saker siden stiftelsen begynte å føre reell statistikk over nye saker i 2007.

206 saker som representerer Norges dårlige samvittighet. 206 enkeltskjebner som har opplevd en barndom hvor mobbing, manglende/tapt opplæring/utdannelse, seksuelle overgrep og vold har vært vesentlige elementer. 206 mennesker som har opplevd at det offentlige Norge har sviktet dem.

Stiftelsen Rettferd bistår nesten halvparten av alle de som søker oppreisning gjennom Stortingets egen oppreisningsordning - det vil si Rettferdsvederlagsordningen. I 2020 fikk Statens Sivilrettsforvaltning inn totalt 370 rettferdsvederlagssaker. Stiftelsen Rettferd bisto i 168 av disse. Det gjør stiftelsen til den viktigste premissleverandøren på brukernivå knyttet til rettferdsvederlagsordningen.

Antall nye saker de siste årene:

2016; 139

2017: 176

2018: 171

2019: 203

2020: 198

2021: 206


Stiftelsen Rettferd lover å bistå vare nye brukere med faglig tyngde, respekt og varme i det kommende året.