Nytt styre valgt!

Stiftelsen Rettferd logo.

Stiftelsen Rettferd logo.

I forbindelse med stiftelsens landsmøte som ble arrangert denne helgen, har ble det valgt et nytt styre som skal lede stiftelsen frem mot landsmøtet i 2025.

Det nye styret består av:

Knut Lunde, styreleder

Kari Kjønaas Kjos, nestleder

Styremedlemmer:

Ole Martin Juul Slyngstadli

Mona Anita Espedal

Hanne Mæland

Asmund Kristoffersen

Lars Birger Salvesen

Kenneth Vatnbakk Arctander Johansen

Katrine Olsen Gillerdalen

Varamedlemmer:

Varim Hiwa

Andre Oktay Dahl