Nytt styre valgt

På helgens landsmøtet ble nytt styre i Stiftelsen Rettferd enstemmig valgt. Valgene ble gjort i henhold til stiftelsen egne vedtekter og stiftelsesloven.

Etter mange års innsats trer nå Anne Elisabeth Bye Nielsen ut av stiftelsens styre, og inn som ny vara trer Kari Kjønaas Kjos.

Styret i Stiftelsen Rettferd for perioden 2021-2023 er som følger:

Knut Lunde (Leder)

Gro Hillestad Thune (Nestleder)

Asmund Kristoffersen

Kirsti Birkeland

Hanne Mæland

Katrine Olsen Gillerdalen

Bjørn Bratbakken

Mona Anita Espedal

Lars Birger Salvesen

Kari Kjønaas Kjos (NY vara)

Morten Solberg (vara)

 

Valgkomiteen i Stiftelsen Rettferd har vært opptatt av at styret i Stiftelsen Rettferd både skal ha tung brukerkompetanse/medvirkning, solid politisk kompetanse og nettverk, samt god organisasjons- og næringsforståelse. Valgkomiteen har bestått av Cathrine Moksnes (leder) (Rettssenteret), Dag Harlem Stenersen (Jurist) og Johan Lothe (Wayback). Vara: Kenneth Arctander Johansen (RiO) og Mina Hadjan (Røverradion).

Stiftelsens nye varamedlem Kari Kjønaas Kjos bringer med seg tung politisk erfaring og kompetanse med sin bakgrunn som stortingsrepresentant gjennom fire stortingsperioder (2005-2021).