Nå heter vi Stiftelsen Rettferd!

Stiftelsen Rettferd for taperne endrer formelt navnet på stiftelsen fra og med i dag. Stiftelsens nye navn er Stiftelsen Rettferd.

Denne uken har Lotteri- og Stiftelsestilsynet kommet med et svar på vår søknad om navneendringer, og vedtaket godkjenner endringene av stiftelsens navn. 

Vi er glade for Stiftelsestilsynets positive vedtak som gjør det mulig for stiftelsen å nå skifte navn. Samfunnet er i endring, og det gjør at vår stiftelse må tilpasse oss endringene. Et av tiltakene vi nå gjør er å endre navn til Stiftelsen Rettferd. Etter vår oppfatning ivaretar navnet stiftelsens historie og egenart, men samtidig tar vekk elementer som mange oppfattet som stigmatiserende.

Som følge av navneendringen vil stiftelsens logo, nettside og Facebook-side bli endret og tilpasset stiftelsens nye navn.

Vår stiftelses hovedmål og virke er og blir å bistå enkeltpersoner med å søke oppreisning, dette i henhold til stiftelsens vedtekter og formål. Dette er ikke endret.

Avslutningsvis er vi svært glade over at stiftelsen har blitt innvilget driftsstøtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2020. Det betyr at de bevilgende myndigheter fortsatt anser at Stiftelsen Rettferd har sin eksistensberettigelse, og at vi ikke trenger å bekymre oss nevneverdig for økonomien det kommende året. Nivået ligger på det samme som i 2010, så stiftelsen har mildt sagt en utfordrende økonomi med tanke på at vi opplever en vekst i antall henvendelser. Det er også sentrale oppgaver knyttet til digitalisering av stiftelsens tjenester vi må utsette. Stiftelsen må fremover jobbe aktivt med tiltak for å forbedre, øke og sikre stiftelsens økonomi for å kunne yte godt i rettferdskampen også i fremtiden.

Vi ser frem til å bistå nåværende og kommende brukere på en enda bedre måte enn tidligere!

 

Stiftelsen Rettferd er en norsk stiftelse som arbeider for samfunnets utsatte, og for deres rettigheter, menneskeverd og for at alle mennesker uansett bakgrunn kan leve et normalisert liv i vårt land.

Hva vi jobber med:

Målsettingen er å hjelpe utsatte enkeltpersoner i samfunnet vårt, og som har vært utsatt for:
- Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, manglende inngripen, seksuelle overgrep, mangelfull skolegang og mobbing.

Vi kan hjelpe enkeltindivider med å innhente dokumenter og skrive søknad om rettferdsvederlag / oppreisning fra stat og kommune. Arrangere møter mellom bruker og oss dersom det er nødvendig. Vi bistår også med bistand til å søke voldsoffererstatning.